سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
مردمان را روزگارى رسد بس دشوار ، توانگر در آنروز آنچه را در دست دارد سخت نگاهدارد و او را چنین نفرموده‏اند . خداى سبحان فرماید « بخشش میان خود را فراموش مکنید . » بدان در آن روزگار بلند مقدار شوند و نیکوان خوار ، و خرید و فروخت کنند با درماندگان به ناچار و رسول خدا فرموده است با درماندگان معاملت مکنید از روى اضطرار . [نهج البلاغه]
 

 

 

پیاده تا عرش

به نام خدا
کانون گفتمان قرآن در طرحی جدید اقدام به تهیه فلش های زیبا و کم حجم مذهبی کرده است. جهت مشاهده فلش های مذهبی با موضوعات دیگر به لینک زیر مراجعه کنید:
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

 <div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;" src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis4.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

<div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;" src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis5.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>
 
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

<div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;" src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis7.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>
  
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

 <div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;" src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis6.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>
 
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

<div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;" src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis8.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>
 
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

 <div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;" src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis2.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>

 

 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

  <div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;"  src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis1.swf"  quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"  type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>
 
 
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

<div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 152px; height: 172px;"  src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/hadis3.swf"  quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"  type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>
 
 
 

کد html جهت قرار دادن در وبلاگ:

  <div align="center" style="padding-bottom: 8px;">
<embed style="width: 450px; height: 550px;"  src="http://iranproud3088.persiangig.com/flash/h-fateme%2089.swf"  quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"  type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</div>

::: سه شنبه 89/3/18 ::: ساعت 11:36 صبح :::   توسط فاطمه ایمانی 
نظرات شما: نظر