سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
دشمن ترینِ مردم نزد خدا و دورترینشان درمنزلت نزد او، پیشوای ستمکار است . [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 

 

 

پیاده تا عرش