سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران
[ و فرمود : ] تنگ چشمى همه بدیها را فراهم گرداند و مهارى است که به سوى هر بدى کشاند . [نهج البلاغه]
 

 

 

پیاده تا عرش